Vereniging en bestuursleden

We zijn al sinds 2009 een actieve vereniging met betrokken leden. Ons doel? Elkaar ondersteunen met vakkennis, persoonlijk contact en kennis over actuele ontwikkelingen. Onze bestuursleden zijn de spil van de vereniging. Het is ons doel dit platform, voor iedereen die zich bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector, verder te ontwikkelen. Op die manier dragen we bij aan de professionalisering van ons vak. In het bestuur van de vereniging zijn de rechterlijke macht, de advocatuur, de wetenschap, de vakorganisaties, de werkgeversorganisaties en de overheidswerkgevers vertegenwoordigd.

Bestuursleden

Voorzitter

Mw. mr. E.W. (Liesbeth) Gerretsen
Senior beleidsmedewerker bij het directoraat-generaal Langdurige Zorg, directie Zorgverzekeringen, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Penningmeester

Dhr. mr. J.J. (Jan) Blanken
Advocaat bij Capra Advocaten te ’s-Gravenhage

Secretaris

Mw. mr. M.C.J. (Marion) van den Brekel
Advocaat bij Van den Brekel advocaten te Rotterdam

bestuurslid

Mw. mr. N. (Nataschja) Hummel
Docent Sociaal Recht, Universiteit Utrecht

bestuurslid

Mw. Gabriëlla Buisman

bestuurslid

Mw. mr. E.C. (Els) Seebregts
Juridisch Beleidsadviseur bij FNV Overheid

bestuurslid

Dhr. mr. M.H.E. (Maarten) Mathon
Hoofd Juridische Zaken, korpsstaf Nationale Politie

bestuurslid

Dhr. mr. E. (Edwin) IJspelder
Beleidsmedewerker team Arbeidszaken bij de VNG

bestuurslid

Mw. mr. dr. M.Y.H.G. (Yvonne) Erkens,
universitair hoofddocent bij de afdeling Sociaal recht, Universiteit Leiden

bestuurslid

Erika-Wies
Advocaat bij Pels Rijcken advocaten & notarissen te
's-Gravenhage

bestuurslid

mr. P (Paul) van der Weijden
Senior Behandelaar Bezwaar en Beroep op de afdeling Juridische Dienstverlening bij Defensie Ondersteuningscommando en Vakcoördinator Militair Ambtenarenrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Adjunct-secretaris

Mw. mr. M.J. (Milou) Procé
Advocaat bij Pels Rijcken advocaten & notarissen te
's-Gravenhage

Comité van aanbeveling

Leden van het Comité van aanbeveling

De Vereniging Ambtenaar & Recht heeft de steun van een aantal prominente mensen uit de branche. Zij onderschrijven het belang van contact met collega’s en vakgenoten en het delen van kennis en ervaring. We willen hier ons comité van aanbeveling dan ook hartelijk bedanken. Hun enthousiasme zet de vereniging op de kaart.

De heer prof.mr. R. Bekker

De heer prof.mr. R. Bekker
vml. Bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel, Universiteit Leiden

De heer mr. R.J.J.M. Pans

Staatsraad Raad van State

De heer drs. L.D.P Lombaers

ministerie van Infrastructuur en Milieu vml. Directeur Arbeidszaken Publieke Sector, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


De heer prof.mr. C.R. Niessen

Emeritus hoogleraar Ien Dales Leerstoel, Universiteit van Amsterdam

De heer mr. T. Avedissian

President Centrale Raad van Beroep

De heer prof.mr. L.C.J. Sprengers

Sprengers Advocaten vml. Bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel, Universiteit Leiden


De heer prof. mr. B. Barentsen

Hoogleraar Sociaal Recht, Universiteit Leiden, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel, Universiteit Leiden

De heer prof. mr. E. Verhulp

Hoogleraar Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht, Universiteit van Amsterdam

De heer prof. dr. mr. A.H.L. de Becker

Bijzonder hoogleraar ‘De overheid als arbeidsorganisatie’ campus bestuurskunde van de Universiteit Leiden Bijzonder hoogleraar Ien Dales Leerstoel, Universiteit van Amsterdam


De heer drs. O. Welling

Directeur van het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie, directie Ambtenaar en Organisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties

Documenten en statuten

Partners