Speciaal voor leden

Wolters Kluwer biedt aan de leden van de VA&R 10% korting op het inschrijfgeld van hun cursussen. Bij het inschrijven kunt u aangeven dat u lid bent van de VA&R. Zie voor cursusinformatie de website van Wolters Kluwer.

Ambtenarenrecht toegelicht 2012 geeft een gedegen beschrijving van het ambtenarenrecht. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de materiële rechtspositie van ambtenaren, zoals:

- de aanstelling,
- functiebeschrijving en -waardering,
- beloning,
- nevenwerkzaamheden,
- vakantie en verlof,
- dienstongeval,
- beroepsziekte en beroepsincident,
- ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid,
- reorganisatie,
- grondrechten van de ambtenaar,
- orde- en disciplinaire maatregelen en ontslagrecht van ambtenaren.

Het tweede deel is gewijd aan het formele ambtenarenrecht. Aan bod komen de verschillende procedures in ambtenarenzaken: bezwaar, beroep, hoger beroep. Leden van de Vereniging bestellen Ambtenarenrecht toegelicht 2012 met 20% korting!