Het Bestuur

Voorzitter
Mw. mr. M.B. (Monique) de Witte - van den Haak
Advocaat bij Pels Rijcken advocaten & notarissen te 's-Gravenhage
E-mail: mb.dewitte@pelsrijcken.nl

Penningmeester
Mr. J.J. (Jan) Blanken
Advocaat bij Capra Advocaten te ’s-Gravenhage
E-mail: j.blanken@capra.nl

Secretaris
Mw. mr. M.C.J. (Marion) van den Brekel
Advocaat bij Van den Brekel advocaten te Rotterdam
E-mail: vandenbrekel@vandenbrekeladvocaten.nl

Leden

Mw. mr. E.W. (Liesbeth) Gerretsen
Jurist bij de directie Arbeidszaken Publieke Sector, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Overleg, ministerie van Binnenlandse Zaken
E-mail: liesbeth.gerretsen@minbzk.nl

Mw. mr. N. (Nataschja) Hummel
Docent Sociaal Recht, Universiteit Utrecht
E-mail: N.Hummel@uu.nl

Mr. R. (Remko) Koopman
Advocaat arbeidsrecht en MFN register mediator bij Koopman Advocatuur
E-mail: r.koopman@advocaataanzee.nl

Mr. J.J.C. (Jurgen) Kraan
Jurist arbeids- em ambtenarenrecht bij SRK Rechtsbijstand
E-mail: jurgen.kraan@srk.nl

Drs. M.M.J. (Michel) Loof
directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening, ministerie van Defensie
E-mail: mmj.loof@mindef.nl

Mw. mr. E.C. (Els) Seebregts
Juridisch Beleidsadviseur bij FNV Overheid
E-mail: els.seebregts@fnv.nl

Mr. M.H.E. (Maarten) Mathon
Hoofd Juridische Zaken, korpsstaf Nationale Politie
E-mail: maarten.mathon@politie.nl

Mr. E. (Edwin) IJspelder
Beleidsmedewerker, team Arbeidszaken bij de VNG
E-mail: edwin.ijspelder@vng.nl

Adjunct-secretaris
Mw. mr. D.A.G. (Ellen) Plukaard
E-mail: ellen.plukaard@pelsrijcken.nl