Deze website wordt op onderdelen niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

Voorjaarsbijeenkomst 17 april 2018 in Leiden

Op dinsdag 17 april 2018 is de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht over het thema ‘De behandeling van bezwaarschriften en geschillen (door commissies) voor en na de privatisering’.

Vanaf 13.00 uur is de ontvangst in Leiden, bij Golden Tulip, Schipholweg 3. De bijeenkomst begint om 13.15 uur.

De heer mr. V.L.S. van Cruijningen, advocaat bij Capra Advocaten te ’s Hertogenbosch gaat in op de argumenten die de initiatiefnemers van de WNRA ten grondslag hebben gelegd aan hun stelling dat de bestuursrechtelijke procedure een bron van juridisering is en een obstakel bij het voeren van effectief personeelsbeleid. De heer mr. L. C.J. Sprengers, advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht, verbonden aan de sectie Arbeidsrecht EUR, voorzitter ontslagcommissie HBO en van verschillende cao-geschillencommissies bespreekt de rol die cao-geschillencommissies kunnen vervullen in arbeidsgeschillen.

Na een korte pauze kunnen de deelnemers in een van de drie workshops dieper op dit vraagstuk ingaan:

1. Mevrouw mr. M. W.A. Scholtes en de heer mr. W. Lindeboom, beiden advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten te Den Haag bespreken de vraag of er behoefte blijft aan andere vormen van geschillenbeslechting wanneer de gehele onderwijssector onder het regime van het arbeidsovereenkomstenrecht valt? En hoe bijzonder is nog de rechtspositie van de werknemer in het openbaar onderwijs na de transformatie naar werknemer?

2. Mevrouw mr. M.A.H. Scheuer, manager Juridische Zaken Servicepunt71 te Leiden en mevrouw mr. C. Koetsenruijter, trainer en coach bij Instituut KCB te Leiden en key facilitator voor Prettig Contact Met de Overheid vragen zich samen met de deelnemers af: Prettig Contact Met de Overheid (PCMO); hoe doe je dat in ambtenarenzaken?

3. Mevrouw mr L. Nekeman-lJdema, Senior Legal Counsel bij ABN AMRO Bank N.V., afdeling Arbeidszaken te Amsterdam en de heer mr. E. C. van Fenema, advocaat arbeidsrecht bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam, medeauteurs van de 'De cao ontslagadviescommissie code', die best practice rules bevat voor ontslagadviescommissies, bespreken het juridisch kader en praktische ervaringen met cao-ontslagadviescommissies.

U kunt zich tot 10 april 2018 aanmelden via: verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl. Geeft u bij uw aanmelding aan welke workshop uw voorkeur heeft; uiteraard zullen wij daarmee zoveel mogelijk rekening mee houden. De kosten zijn € 15 voor leden van de VA&R en € 25 voor niet-leden.