Deze website wordt niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

Najaarsbijeenkomst 16 november 2017 in Haarlem

Op donderdag 16 november 2017 vindt de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht plaats over het thema “Beroepsincident, dienstongeval en beroepsziekte”.

Nadere informatie volgt!

Extra bijeenkomst 11 januari 2018 in Den Haag

Ten vervolge op de drukbezochte bijeenkomst op 15 december 2016 op het kantoor van Pels Rijcken over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren, zal de Vereniging Ambtenaar & Recht op 11 januari 2018 een vervolgbijeenkomst organiseren. Naast een aantal plenaire sprekers zal tijdens deze bijeenkomst bovendien een onder auspiciën van de VA&R opgestelde bundel met bijdragen naar aanleiding van dit wetsvoorstel worden gepresenteerd en aan de leden worden aangeboden.