Foto's

24 november 2015 - najaarsbijeenkomst 'Privacy en openbaarheid'
14 april 2015 - voorjaarsbijeenkomst alternatieve geschillenbeslechting (mediation)
13 november 2014 - lustrumcongres Ambtenaren en recht in internationaal perspectief
12 november 2013 - najaarsbijeenkomst 'Ambtenaar en grondrecxhten'
06 november 2012 - najaarsbijeenkomst 'Ziekte en arbeidsongeschiktheid'
08 november 2011 - najaarsbijeenkomst 'Werkgeversaansprakelijkheid'
15 maart 2011 - voorjaarsbijeenkomst 'Integriteit'
09 november 2010 - najaarsbijeenkomst  'Ambtenarenrecht in de knel?'
16 maart 2010 - startbijeenkomst

 

Verslagen

Bijeenkomst "Klokkenluiders, iedereen integer?" op 22 november 2016:

- inleiding van de voorzitter mevrouw M.B. de Witte-van den Haak
- presentatie van mevrouw mr. drs. A. Mes-Koorenman (Huis voor Klokkenluiders: de caravan voorbij?)
- presentatie van mevrouw mr. A.M. Zwaneveld (Het Huis voor Klokkenluiders actief!)

- presentatie van mevrouw mr. S. Peters (De Gedragscode Integriteit Rijk:"Vele tinten grijs")
- presentatie mevrouw mr. M.C.J. van den Brekel (De andere kant van de klokkenluidersmedaille: de onbeschermde beschuldigde)  
- presentatie van de heer F. van Uden (De klokkenluider en artikel 10 EVRM)

Bijeenkomst "Van werk naar werk-beleid" op 14 april 2016:

- inleiding van de voorzitter mevrouw M.B. de Witte-van den Haak
- erelidmaatschap Jan-Willem Sentrop
- presentatie van de heer prof. dr. J. de Koning (Evaluatie Van werk naar werk-beleid bij de Rijksoverheid)
- presentatie van mevrouw drs. M. de Weerd en mevrouw mr. E. Vat (Van werk naar werk: de balans tussen praktijk en regels)
- presentatie mevrouw drs. M. Kooreman en de heer drs. J. Bos (Mobiliteit: kans of 'moet-je'?)
- presentatie van mevrouw drs. G. Hovius en mevrouw mr. T. Schijf (Het VWNM-beleid Rijk: afspraken, regelgeving en ervaring in de praktijk)

 

Bijeenkomst "Privacy en openbaarheid" op 24 november 2015:

- inleiding van de voorzitter mevrouw M.B. de Witte-van den Haak
- in memoriam Linda Lanting
- presentatie van de heer mr. R.W.Veldhuis  (Gegevensuitwisseling)
- presentatie van de heer prof. mr. dr. G.J. Zwenne (Over IoT&Datafication & Big Data)
- presentatie van mevrouw mr. L.S. van Loon (Juridische aspecten van openbaarheid en privacybescherming, Wbp)
- presentatie mevrouw mr. C.J. Roon en de heer M.E. Molenbeek (Openbaarheid in de Rotterdamse praktijk)
- presentatie van de heer drs. M. de Winter, mevrouw drs. J.G. Snippen en mevrouw drs. M. Schenk (Open overheid)

Bijeenkomst "Alternatieve geschillenbeslechting (mediation)" op 14 april 2015:

- speech van de voorzitter de heer mr. J.J. Blanken
- presentatie van de heer mr. D. Allewijn
- presentatie van mevrouw mr. M. van de Griendt

Bijeenkomst "Ambtenaren en recht in internationaal perspectief" op 13 november 2014:

- speech van de voorzitter mevrouw mr. M.B. de Witte-van den Haak
- presentatie van de heer dr. mr. A. H. L. de Becker
- presentatie van de heer prof. R. Eklund
- presentatie van mevrouw dr. B. Gagliardi
- gedicht door de Poetry Jockeys ter afsluiting van het lustrumcongres 

Bijeenkomst "Reorganisatie" op 8 april 2014:

- presentatie van de heer mr. dr. J.P.H. Zwemmer
- presentatie van mevrouw mr. M.J.J. Rutten (payrolling) met verslag
- presentatie mevrouw ir. M.A. Zuurbier (arbowetgeving en tijd- en plaatsonafhankelijk werken)
- presentatie mevrouw drs. B.M.E.W. Poulus-van den Hurk (hybride arbeidsrelaties) en uitgave 'Highlights en voorbeelden'

Bijeenkomst "Ambtenaar en grondrechten" op 12 november 2013:

- inleiding van de voorzitter mevrouw mr. M.B. de Witte-van den Haak
- presentatie en powerpoint van de heer Job Cohen
- presentatie van de heer mr. E. Hofhuis
- presentatie van de heer mr. J. Pas (stakingsrecht)
- presentatie van mevrouw L. Birza en de heer J.H. Klok (ambtenaar en sociale media)
- presentatie van mevrouw mr. M. Davidovic (ethnic profiling) en verslag van de workshop

Bijeenkomst "Reorganisatie" op 12 maart 2013:

- inleiding van de voorzitter mevrouw mr. M.B. de Witte-van den Haak
- presentatie van de heer mr. L.C.J. Sprengers
- presentatie van de heer mr. S.F.H. Jellinghaus
- presentatie van de heer mr. A. Huizenga
- casus van de heer G. Aiken

Bijeenkomst "Ziekte en arbeidsongeschiktheid" op 6 november 2012:

- inleiding van de voorzitter van de Vereniging
presentatie Ruben van Arkel
- presentatie Eric van der Jagt
- presentatie P. André de la Porte en H. van Eck
- presentatie M. van de Laar en F. Vos
- presentatie C. Kloet 

Bijeenkomst "Werkgeversaansprakelijkheid" op 8 november 2011:
- Workshop 1: presentatie Marlies Vegter
- Workshop 3: presentatie William Bertrand

09 november 2010 - Ambtenarenrecht in de knel?
16 maart 2010 - Startbijeenkomst