Publicaties

Lustrumbundel: Vijf jaar Ambtenaar & Recht in vogelvlucht

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van onze vereniging heeft de vereniging een tweede publicatie uitgegeven: een lustrumbundel met daarin een tiental bijdragen van sprekers die in de afgelopen 5 jaar tijdens een van onze bijeenkomsten een voordracht hebben gehouden en deze voordracht voor de bundel hebben geactualiseerd.

Op de eerstvolgende bijeenkomsten van onze vereniging zullen er bundels beschikbaar zijn voor die leden die nog geen exemplaar hebben. Indien u niet tot dat moment wilt wachten is het mogelijk om eerder in het bezit van de bundel te komen. Neem daarover contact op met het secretariaat via verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl.  

Bent u geen lid van onze vereniging maar u wil wel in het bezit komen van de publicatie, dan kunt u zich wenden tot de uitgever.

Van de bundel is overigens ook een e-book beschikbaar.


Bundel: Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Dit betreft een verslag van de themabijeenkomst op 26 maart 2012, die in het teken stond van dit wetsvoorstel. In het boekje zijn de voordrachten van de sprekers opgenomen evenals een weergave van de door de deelnemers gevoerde discussie. De publicatie is in november 2012 aan alle leden verzonden. U kunt desgewenst een exemplaar bestellen bij de uitgever.