Agenda

Najaarsbijeenkomst 16 november 2017 in Haarlem

Op donderdag 16 november 2017 vindt de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht plaats over het thema "Beroepsincident, dienstongeval en beroepsziekte".

Vanaf 13.00 uur is de ontvangst bij Zaamen aan de Nieuwe Gracht 3 in Haarlem. De bijeenkomst begint om 13.15 uur.

Na een welkom door de voorzitter van de VA&R zal de prof.mr. T. Hartlief, advocaat-generaal bij de Hoge Raad ingaan op de overeenkomsten en de verschillen tussen ambtenaren en 'gewone’ werknemers op het gebied van de bescherming tegen het risico van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Daarna bespreekt de heer mr. W.A. van Veen, advocaat bij Wout van Veen Advocaten te Utrecht aan de hand van een casus de vraag of er vanuit juridisch perspectief eigenlijk wel beroepsziekten bestaan of is het een juridisch (on)bruikbare term?

Na een korte pauze wordt in een drietal workshops wat dieper op dit vraagstuk ingegaan. Mevrouw mr. I. Koopman en de heer H. Tiemersma, beiden Senior Expert , werkzaam bij Cunningham Lindsey Nederland bv bespreken de verschillende (rekenkundige)aspecten van de letselschadevergoeding (1) Mevrouw mr. A.C.M. van Vliet, advocaat en MfN-geregistreerd Mediator en mevrouw mr. S. Gadellaa, advocaat, beiden partner/eigenaar van het kantoor VVG Advocaten & Mediators te Zeist en Bilthoven gaan in op de wijze waarop de civiele rechter de artikelen 7:658 BW en 7:611 BW na de inwerkingtreding van de Wnra rechtstreeks zal toepassen in het nieuwe ambtenarenrecht (2) en ten slotte zullen mevrouw mr. M. H. Mulhof seniorjurist bij de politievakbond ACP en de heer R.F. Vrijdag, oud-politieman werkzaam bij Recherchebureau Causa Vestra bv en SafetyChecker bv ingaan op de impact van de gebeurtenissen tijdens de strandrellen in Hoek van Holland op de aanwezige politiemensen en de juridische procedures die daarna volgden (3).

U kunt zich tot 7 november 2017 aanmelden via: verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl. Geeft u bij uw aanmelding aan welke workshop uw voorkeur heeft; uiteraard zullen wij daarmee zoveel mogelijk rekening houden.

 

Extra bijeenkomst 11 januari 2018 in Den Haag

Ten vervolge op de drukbezochte bijeenkomst op 15 december 2016 op het kantoor van Pels Rijcken over het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren, zal de Vereniging Ambtenaar & Recht op 11 januari 2018 in Madurodam een vervolgbijeenkomst over dit wetsvoorstel organiseren. Naast een aantal plenaire sprekers zal tijdens deze bijeenkomst bovendien een onder auspiciën van de VA&R opgestelde bundel met bijdragen naar aanleding van dit wetsvoorstel worden gepresenteerd en aan de leden aangeboden.

 

Verslagen & Foto's

Klik hier om naar de verslagen en foto's te gaan.