Deze website wordt op onderdelen niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

Najaarsbijeenkomst 27 november 2018 in Amsterdam

Op dinsdag 27 november 2018 is de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht over het thema ‘Dienstverband en privacy!’.

Vanaf 13.00 uur is de ontvangst in Amsterdam, bij De Burcht, Henri Polaklaan 9. De bijeenkomst begint om 13.15 uur.

Nadere informatie volgt zsm