Deze website wordt niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

 

Voorjaarsbijeenkomst 13 april 2017 in Amersfoort

Op donderdag 13 april 2017 is de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht over het thema “Ontslag wegens disfunctioneren, dossieropbouw en andere gronden” waarbij vooral wordt ingezoomd op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Vanaf 13.00 uur is de ontvangst in Amersfoort, Mercure Hotel (2e etage), De Nieuwe Poort 20. De bijeenkomst begint om 13.15 uur.

De heer mr. D.J. Rutgers, advocaat-partner bij Rutgers & Posch gaat in op de vraag of met het aannemen van de WNRA steeds minder verschillen zullen ontstaan tussen de ontslaggronden in het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht. De heer mr. P.L. de Vos, senior coördinerend juridisch adviseur bij het Leidsch Universitair Medisch Centrum bespreekt welke juridische vereisten gelden voor een goed beoordelingsbesluit en aan welke vereisten een verbetertraject moet voldoen. Zijn er valkuilen?

Na een korte pauze wordt in een drietal workshops wat dieper op dit vraagstuk ingegaan:

1. De heer mr. S.A. van der Velden en de heer mr. D. Maats, beiden advocaat bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs in Utrecht, een kantoor met een werkwijze gebaseerd op de Semco-stijl; de managementfilosofie van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler. Wat gebeurt er als je die klassieke rolverdeling tussen baas en ondergeschikte los laat en alle medewerkers gelijke beslissingsbevoegdheid geeft?

2. Mevrouw mr. E. Wies en de heer mr. P.J. Mauser, advocaten bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn behandelen de vraag wat de inwerkingtreding van de WNRA betekent voor de disfunctionerende ambtenaar. En wat zijn de verschillen met de disfunctionerende werknemer?

3. De heer D. Cuknis, eigenaar van DC Result Coaching in Zeist gaat tijdens zijn workshop in op de vraag hoe je efficiënter met uitdagingen kunt omgaan. En hoe effectiever in het bereiken van doelstellingen met meer resultaat in minder tijd?

Aanmelden

Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Leden kunnen zich – onder vermelding van hun lidnummer - aanmelden via verenigingambtenaarenrecht@pelsrijcken.nl

v Geef bij uw aanmelding aan welke workshop uw voorkeur heeft; uiteraard zullen wij daarmee zoveel mogelijk rekening houden.

De kosten van deze middag zijn voor leden € 14,00. Voor niet-leden zijn de kosten € 25,--.  Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL19 INGB 0004 6234 74 ovv bijeenkomst 13 april 2017 en het lidmaatschapsnummer dan wel de mededeling niet-lid. U kunt zich aanmelden tot 7 april 2017.