Deze website wordt op onderdelen niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

 

Lustrumbijeenkomst 19 maart 2020 in Rotterdam

Programma:

-              12.45 uur            ontvangst met koffie en thee

-              13.15 uur            algemene  ledenvergadering (agenda volgt)

                                               welkom door de voorzitter

-              13.45 uur            de heer Richard van Hooijdonk, trendwatcher &  futurist

-              14.30 uur            de heer Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak

                                               Wat ging er goed en wat ging er niet goed rond het KEI-project?

-              15.15 uur            Pauze

-              15.35 uur            Intermezzo door de dagvoorzitter          

-              15.45 uur            mevrouw Piret Tonurist,  beleidsanalist en innovatiespecialist bij de OECD (Engelstalig)

                                               Overheden wereldwijd worden geconfronteerd met snelle veranderingen. Hoe kan de publieke
                                               sector op een dynamische manier omgaan met
 dergelijke veranderingen?

-              16.30 uur            creatieve samenvatting van het congres

-              16.45 uur            afsluiting

-              17.00 uur            borrel & bites

-              19.00 uur            einde congres