Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin, alsmede het opbouwen en bevorderen van een netwerk van personen die zicht bezighouden met de beoefening van of betrokken zijn bij het ambtenarenrecht. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

 

Voorjaarsbijeenkomst 13 april 2017 in Amersfoort

Thema: Ontslag wegens disfunctioneren, dossieropbouw en andere gronden!

Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, De Nieuwe Poort 20 in Amersfoort