Deze website wordt op onderdelen niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

Voorjaarsbijeenkomst 17 april 2018 in Leiden

Op dinsdag 17 april 2018 vindt de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht plaats over het thema “De behandeling van bezwaarschriften en geschillen (door commissies) voor en na de privatisering!".

Nadere informatie volgt.