Deze website wordt op onderdelen niet meer bijgehouden; er wordt een nieuwe website ontwikkeld.

Welkom

De Vereniging Ambtenaar & Recht is op 8 december 2009 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om een platform te zijn voor een ieder (zowel juristen als niet juristen) die zich op enigerlei wijze bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Volgens de Statuten is het doel van de vereniging o.m. het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin. Een ieder die het doel van de vereniging ondersteunt kan lid worden.

 

Lustrumbijeenkomst 19 maart 2020 in Rotterdam

Gezien de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en het wellicht mede daaraan ten grondslag liggende geringe aantal aanmeldingen heeft het bestuur van de VA&R besloten deze bijeenkomst te annuleren. Vanzelfsprekend vinden wij het ontzettend jammer om dit te moeten besluiten, maar wij vinden het verstandig in dit geval geen enkel risico te nemen.